Gràcies als ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana del Consell Insular de Mallorca el vinil de Caspary ha pogut fer-se realitat.


  • Data:31/12/2024 14:25
  • Ubicació Esdeveniment en línia